جدا ازهمه ی انواع سنتی و غیرسنتی کاغذهای دیواری و حاشیه ها،شما می توانید ...

جدا ازهمه ی انواع سنتی و غیرسنتی کاغذهای دیواری و حاشیه ها،شما می توانید ازانواع قطعات،جزئیات معماری کاغذی،کاغذهای نمایشی و قاب بندی های دیواری،انتخاب خود را انجام دهید تا نقشه ی خیالی معماری،نقش های نمایشی و اثرات فریبنده ی چشم مخصوص به خودتان را خلق کنید،می توانید کاغذهای نمایشی تاب دارو گل شکل،ستون ها (دو ریسی،ایونی،قرنتی وتوسکانی) نیم ستون ها،قرنیزها و سنگ فرش های منقطع،نرده ها و ستون های کوچک گچ بری شده،طاق ها و شاه نشین ها گنبدی،کوزه ها،مجسمه های نیم تنه و تندیس ها و کاغذهای منظره ای یا آسمان نما خریداری کنید.یا می توانید ازکاغذهای قاب دار،خط داریا اتاق چاپی طنزآمیزاستفاده نمایی که خصوصا برای اتاق های رختکن،تالارهای کوچک و راهروها و جارختی های بزرگ،سرگرم کننده هستند با استفاده ازکاغذ قاب دار(( راه آهنی )) (با آویزان کردن رول ها به طورافقی) می توان یک ازاره ی بسیارواقعی ایجاد کرد

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893