در دوتایی مجلل

در دوتایی مجلل
با یک حرکت کوچک در جهت درنوسازی وبازسازی فضا(مثل عریض کردن )می توانید احساس عجیبی از بزرگی و وسعت فضا را در درون خود ایجاد کنید.یک درگاه برجسته  و مشخص را در نظر بگیرید و اندازه آن را (در جهت عرض)دو برابر کنید.می توانید در آن از کمان یا حتی از دو پنجره قدی سرتاسری استفاده کنید.در هر یک از این روش ها پویایی و حرکت را از یک اتاق به اتاق دیگر ملاحضه خواهید کرد.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893