در رنگ کاری ساختمان به عنوان مثال رنگ کاری اتاق ها استفاده از مصالحی که بتواند خصوصیات رنگی و بافت موردنظر ما را بر آورده ساز

در رنگ کاری ساختمان در بازسازی آپارتمان  به عنوان مثال رنگ کاری اتاق ها   استفاده از مصالحی که بتواند خصوصیات رنگی و بافت موردنظر ما را بر آورده سازد بسیار مهم ودر عین حال قدرت اعمال نفوذ بر تغییرات کالبدی فضا را نیز داراست .کارهای که برای تعدیل و تقسیم بندی  دیواره های رنگی انجام می گیرند می تواند به عنوان ایده ای برای تعیین کالبد فیزیکی فضا نیز عمل کند . وجنبه های کاربردی طراحی  را  با معیارهای زیبا شناختی همراه سازد. به عنوان مثال مسئله روشنائی و استفاده از نور  طبیعی  در طراحی رنگ و رنگ کاری ساختمان بسیار مهم است ولی نحوه کنترل نور ، انتخاب نوع رنگ و مصالحی که نور را از خود عبور می دهند به خلاقییت و قدرت طراح در ایجاد هما هنگی بین  روشنائی ونقاشی ساختمان ( انتخاب رنگ مناسب ) بستگی دارد.بخش نقاشی ساختمان شرکت آدا سرویس آماده ارائه خدمات رنگ کاری ساختمان وطراحی وبازسازی دکوراسیون و رنگ کاری صنعتی در ایران و کشورهای همسایه می باشد.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893