روش دیگر،چسباندن یک حاشیه ی باریک دربالا و پائین یک نوارصندلی واقعی است

روش دیگر،چسباندن یک حاشیه ی باریک دربالا و پائین یک نوارصندلی واقعی است.ساخت حاشیه های مخصوص خودتان اگرچه کاری دشواراست،اغلب بریدن حاشیه های پهن و استفاده ازآن ها به روش های مختلف برای تزئین یک اتاق،یا اتاق ها و راهروهای مجاور،کاری با ارزش است.برای مثال اگریک حاشیه یا زه تزئینی،مانند یک قالیچه ی شرقی دارای لبه ها و تیزی های فراوان است،می توانید بخشی ازآن را برای ایجاد یک حاشیه ی باریک ببرید و آن را دراطراف درها و پنجره ها مورد استفاده قراردهید،یا می توانید ازآن ها برای تشکیل قاب هایی برپس زمینه های کاملا ساده،مثل دیوارهای رنگی،استفاده کنید. کاغذ دیواری

درحالی که فضای کافی برای نصب حاشیه ی اصلی را که معمولا زیرسقف نصب می شود،درنظرگرفته اید.به روش دیگر،می توانید مقداری حاشیه ی اضافی خریداری کنید تا بتوانید با تنها گذاشتن حاشیه های اصلی و استفاده ازحاشیه های مازاد،به ایجاد لبه هایی هماهنگ برای مشخص کردن درها،تخته ها و پانل ها و یا گوشه های اتاق ها بپردازید یا آن ها را درطول یک راهرو یا حمام یک اتاق خواب به کارببرید.روش دیگربرای ایجاد حاشیه های خودتان،بریدن نوارهایی ازهرگونه کاغذ دیواری است که طراحی خطی صحیحی دارد (مانند تکرارهای کنارهم و یا تکرارهای عمودی،یا کاغذهای راه راه) یا این که می توانید ازروبان،مثل نوارکلفت پشمی،قیطان،زه،یا پشم پرمایه استفاده کنید.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893