زه های تزئینی کاغذی

اگریک حاشیه به اندازه ی کافی عرض داشته باشد،به روشی قابل توجیه،می توان آن را یک زه تزئینی نامید.برخی ازآن ها حتی فاصله ی بین نوارتصاویرو سقف را دراتاق های با سقف های بسیاربلند پرخواهند کرد،که معمولا به کم کردن ارتفاع ظاهری کمک خواهند کرد.اگریک اتاق با سقف بلند،هیچ گونه گچ بری ای ندارد،می توانید ظاهریک نوارتصویررا با استفاده ازیک گچ بری باریک دریک رنگ هماهنگ یا مطابق ایجاد کنید و سپس دربالای آن یک زه تزئینی بچسبانید.همچنین می توانید زه های تزئینی نقش برجسته درجنس هایی مثل خریداری کنید که به قرنیزهای گچی قدیمی و آرایشی شبیه هستند و معمولا ازعرض کافی برای پرکردن فاصله ی بین یک نوارتصویرو سقف برخورد دارند.این موارد به رنگ آمیزی نیازدارند و این کار را می توان به روش عتیقه نمایی انجام داد تا یادآورگچ های قدیمی باشند. کاغذ دیواری

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893