مارک هامپتون طراح آمریکایی دکوراسیون داخلی

راهروی بی پایان بازسازی آپارتمان
مارک هامپتون طراح آمریکایی دکوراسیون داخلی با نصب ستون های چها رگوش در امتداد طول یک راهروی طولانی تونل مانند آن را به قسمت های کوچک تری تقسیم میکند (این ستون ها به اندازه یک اینچ جلوتر از سطح دیوار قرار می گیرند)راه حل اقتصادی تر این است که به جای نصب ستون ها روی دیوار طرح آنها را روی دیوار نقاشی کنیم.این روش در کنار سایر الگوها و عناصر بلند دیگر مثل نخل خرما با تنه باریکش یا ستون هایی که بالای آن ظروفی تندیس گونه قرار گرفته است کارآرایی بسیاری در تقسیم بندی فضا دارد.این ستون ها یا درختان را در راهرو مقابل یکدیگر قرار دهید اگر مایلید عناصر دیگری هم اضافه کنید باید آنها را به صورت متقارن و متناسب بین آنها قرار دهید.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893