مطمئنا اجباری برای استفاده ازحاشیه،فقط به همراه کاغذ دیواری وجود ندارند.

در بازسازی آپارتمان مطمئنا اجباری برای استفاده ازحاشیه،فقط به همراه کاغذ دیواری وجود ندارند.هر گونه حاشیه ای که مناسب باشد را میتوان با دیوارهای رنگ آمیزی شده ی ساده،حتی اگر جای گچ بری های معماری را بگیرند،یا اینکه کمی انرژی به کار اضافه کنند به کار برد.حاشیه ها را می توان درطول پانل ها،اطراف پنجره ها و درها،یا حتی به صورت عمودی درگوشه های اتاق ها استفاده نمود.همچنین هنگام استفاده برای مشخص کردن ذاویه ی دیوارهای شیب داردریک اتاق زیرشیروانی با فرم بسیارموثرهستند.ازیک حاشیه برای ایجاد یک نوارصندلی مجازی استفاده کنید.سپس باچسباندن یک کاغذ با رنگ متقابل یا هماهنگ درزیرآن یک ازاره ی مصنوعی ایجاد کنید.یا این که شبیه به کاررا روی یک دیواربا رنگ آمیزی ساده،با کاغذ دیواری و یا با پرداختی با رنگ متفاوت درزیرآن ایجاد کنید.هنگامی که به یک درگاه می رسید،هم می توانید دریک سوی درگاه،کاررا متوقف نمایید و درسوی دیگردوباره کاررا ادامه دهید،با این که حاشیه را روی درنیزبه همان شکل اجرا کنید.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893