منابع غیر متمرکز

منابع غیر متمرکز بازسازی آپارتمان
این نوع منابع که آشناترین مثال آنه منابع آویخته یا معلق نور است نور را در همه جهات پخش می کنند.باید توجه داشت که در این حالت به علت گسترش پرتوها در همه زوایا جلوگیری از خیرگی مستقیم به وسیله این منابع از مهم ترین مسایل طراحی است.اگر در این حالت قصد متمرکز کردن پرتوها و حذف شعاع های مزاحم را نداریم باید برای ایجاد آسایش بصری مقدار روشنایی  کم تری را به وسیله  این نوع منابع تاًمین کنیم.به عبارت بهتر (وات )لامپ انتخاب شده نباید زیاد باشد.با وجود این به علت آنکه این نوع منابع  پایین تر از سطح سقف در هوا معلق هستند و برای نگاه کردن به سقف باید به سمت آنها نگاه کرد که غالباً حتی با پایین بودن وات لامپ هم آزاردهنده خواهد بود این نوع منابع آویخته می توانند باعث کاهش توجه به جزییات مسطح سقف شوند. 
راه دیگر تلطیف پرتوهای منابع غیر متمرکز استفاده از پوشاننده های است که پرتوهای ساطع شده از لامپ را به صورت پراکنده یا افشان از خود انتقال داده و در فضا پخش کنند .به این منظور می توان از لامپ نیمه شفاف و یا سطوح کدری که به روش های مختلف مجوف شده باشند(ضخامت کدر پرفراژ شده یا کرکره ای)استفاده کرد.
آنچه را که باید به آن در طراحی منابع آویخته غیر متمرکز توجه داشت این نکته است که هر چند اصطلاحاً این نوع منابع را غیر متمرکز می نامیم اما سطح دیوارها می توانند در این حالت نقش منبع ثانویه مناسبی را با دریافت و انعکاس این پرتوها بازی کنند (سطح کف به علت احتمال خیرگی انعکاسی برای این کار مناسب نیست)
استفاده از موادی که نور منبع را به صورت پراکنده یا افشان گسترش دهند در سطح وسیع هم امکان پذیر است .به این وسیله با استفاده از این سطوح با نور غیر متمرکز دیگری آشنا می شویم که می توانیم اصطلاحاً  آن را سقف نورانی بخوانیم.این نوع تاًمین روشنایی می تواند نوری یکنواخت حتی با درخشندگی بسیار پائین(کم تر از 800 شمع بر متر مربع )در فضا پخش کند.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893