نور در معماری فضاهای بازسازی شده

نور در معماری فضاهای بازسازی آپارتمان  شده 
اطلاعات نشان می دهد که آسایش بصری از طریق روشنایی متنوع و متغیر(نور طبیعی)تاًمین می شود تا با نور ثابت چون فضای معماری با ادراک بصری انسان رابطه دارد و ادراک بصری با نور رابطه مستقیم دارد پس یکی از عناصر مهم معماری در ارزش گذاری آن است.در معماری ایرانی مقرنس کاری آینه کاری کاربندی و...همه نشان دهنده اهمیت نور برای معماران است که به صورت طبیعی از نور استفاده می کرده اند.دیوارها و پنجره های مشبک ارسی و شیشه های رنگی آن حوض های قرار گرفته در حیاط که اشعه هالی آفتاب را به صورت رقص نشان می دهد شمع های پیه سوز چراغ هایی روی بدنه بنا و سایر منابع روشنایی که نقاط مختلف را روشن می کنند و در نهایت نور در معماری ایرانی فقط نقش عملکردی نداشته بلکه نقش سمبولیک هم داشته نور به معنی خورشید نشان دهنده ی حقیقت به کار رفته است.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893